Monday 22nd October 2018 09:09
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

• Обработка на счетоводни документи;
• Изготвяне на счетоводна политика;
• Изготвяне на справки и представянето им пред НАП , НОИ и други държавни институции;
• Годишно счетоводно приключване;
• Изготвяне на Счетоводен баланс , Отчет за приходи и разходи;
• Отчет за паричен поток;
• Подаване на декларации и информация по електронен път;
• Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП;
• Подаване на информацията за сключени трудови договори по електронен път;
• Обработка на ТРЗ и осигуровки;
ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

• Регистрация на фирми по ЗДДС;
• Изготвяне на декларации по ЗДДС;
• Подаване на декларации по ЗДДС по електронен път;
• Представляване на фирмата при ревизии и одити;
• Изготвяне на необходимите документи при данъчна ревизия;
СЧЕТОВОДСТВО:
ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ
Цената на услугата ни зависи от обема на документооборота, числеността на персонала и спецификата на дейността Ви.
1. Цени за месечно абонаментно счетоводно обслужване:
За фирми нерегистрирани по ДДС
Брой документи на месец За фирми, занимаващи
се само с услуги
За фирми, занимаващи
се с търговия или търговия и услуги
За фирми, занимаващи
се с производство
Ф-ми с до 20 док. 50.00 60.00 70.00
Ф-ми с до 40 док. 90.00 110.00 120.00
Ф-ми от 41 до 80 док 120.00 130.00 140.00

За фирми регистрирани по ДДС
Брой документи на месец За фирми, занимаващи
се само с услуги
За фирми, занимаващи
се с търговия или търговия и услуги
За фирми, занимаващи
се с производство
Ф-ми с до 20 док. 90.00 110.00 120.00
Ф-ми с до 40 док. 160.00 180.00 190.00
Ф-ми от 41 до 80 док 250.00 290.00 300.00
Ф-ми от 81 до 120 док 290.00 320.00 330.00


Цени за месечно абонаментно ТРЗ и Л.състав обслужване

Брой персонал Месечно възнаграждение
1 - 2 души 30.00
3 - 5 души 50.00
6-10 души 100.00
Над 10 души по договаряне
Цена за попълване на ИНТРАСТАТ декларации

До 2 придобивания /изпращания на месец 30.00
От 2 до 5 придобивания /изпращания на месец 50.00
От 5 до 10 придобивания /изпращания на месец 80.00
Над 10 придобивания /изпращания на месец 150.00
Варна, ул.Дубровник 58
За контакти: +359 8999 31 220 Посетете нашето портфолио
Офис: +359 52 915 910 © ITConsult Varna Ltd. 2010-2014 Всички права запазени! E-mail: office@kdstudio.eu